Integracja

Uproszczona integracja z Twoimi systemami biznesowymi oraz narzędziami wspierającymi działanie organizacji

Efektywność kosztowa i szybka integracja

Efektywna platforma wspierająca zarządzanie zasobami w terenie może być wdrożona w organizacji na każdym etapie jej rozwoju. Oznacza to, że w momencie gdy zdecydujecie się na wdrożenie platformy Sofia – Wasze środowisko IT będzie już funkcjonowało i będzie zawierało ważne i krytyczne dla Waszej organizacji dane. O klientach, świadczonych usługach , wynikach finansowych itd. Sofia została przygotowana do pełnej integracji z Waszym środowiskiem IT, obsługując dwukierunkową komunikację z istniejącymi w organizacji systemami ERP, CRM czy też korporacyjnej bazy wiedzy. Opracowane przez firmę Sofia Soft metody integracji i zaimplementowane w platformie Sofia kanały wymiany danych, pozwalają na szybką, skuteczną i niskokosztową implementację wymiany danych pomiędzy systemami.

Do benefitów wynikających z zaimplementowania szyny integracyjnej w systemie Sofia należy zaliczyć:

  • Bezproblemową wymianę danych z nadrzędnymi systemami klienta w zakresie danych osobowych i kadrowych;
  • Szybką aktualizacje informacji pomiędzy Sofią a systemami CRM i ERP wykorzystywanymi przez Klienta;
  • Możliwość wykorzystania jednej wspólnej metody uwierzytelniania użytkowników SSO (Single Sign On)
  • Monitorowanie przepływu informacji pomiędzy systemami;
  • Uniwersalność rozbudowy systemu Sofia o nowe moduły i komponenty użytkowe.

Sofia Soft