Rodzaje zastosowań

Bezpieczeństwo i ochrona mienia

Usługi elektryczne i nadzór

Usługi medyczne i Diagnostyczne

Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad budynkami

Usługi telekomunikacyjne

Ubezpieczenie i ochrona mienia

Produkcja i wytwarzanie

Usługi i serwis domowy

Dostawcy mediów

Sofia Soft