Magazyn, części zamienne, materiały niezbędne do realizacji zleceń.

Prawidłowa korelacja zapasów magazynowych z realizacją zleceń wpływa nie tylko na zwiekszenie przychodów ale na satysfakcję klienta końcowego.

Zarządzanie zasobami materiałowymi w organizacji znacząco wpływa na redukcję kosztów działania organizacji.

Bez względu na to, jaka działalność prowadzi dana organizacja usługowa, każde zlecenie oraz obsługa klienta wymaga zazwyczaj wyposażenia pracownika w niezbędne materiały oraz części zapasowe niezbędne do realizacji zadania.

Niewydajne zarządzanie stanem magazynów bardzo często powoduje wzrost kosztów bezpośrednich prowadzenia działalności i spadek zysków.

Prawidłowe zarządzanie zasobami ma olbrzymi wpływ nie tylko na zyskowność prowadzonej działalności i zadowolenie klientów. Wykonywanie zleceń bez opóznień, oraz posiadanie przez nich niezbędnych części zapasowych – znacząco wpływa na budowanie lojalności klienta który będzie polecał nasza organizacje swoim znajomym.

Platforma Sofia pozwala nie tylko definiować listy materiałów i wyposażenia ale również przypisywać niezbędne materiały do konkretnych kategorii zleceń czy też szablonów usług. Państwa pracownicy podczas realizacji zleceń – będą mogli w każdym momencie powiadomić operatora systemu o braku dostępnych materiałów niezbędnych do pełnej realizacji zlecenia i zamówić dowóz części na miejsce realizacji zlecenia.

Dzięki platformie Sofia możecie

  • Zwiększyć współczynnik realizacji zleceń za pierwszym kontaktem (First Contact Resolution);
  • Zapewnić pracownikom w terenie dostęp do informacji o materiałach których zabranie na miejsce realizacji zlecenia jest niezbędne;
  • Monitorować wykorzystanie stanów magazynowych;
  • Efektywnie przewidywać wykorzystanie zasobów w czasie;

Sofia Soft