Zaawansowane usługi zarządzania czasem i realizacją zadań pracowników terenowych z poziomu konsoli operatora.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Zaawansowane przypisywania pracowników do realizacji zadań

Wybór najlepszego czasu realizacji zlecenia

Obsługa list kompetencji pracowników niezbędnych do realizacji zleceń

Zarządzanie obciążeniem pracowników

Regionalizacja pracowników i dobór najbliższych pracowników do obsługi danego klienta

Zarządzanie dyspozycyjnością pracowników i ich czasem pracy

Dynamiczne widoki obciążeń pracowników

Obsługa wielu dynamicznych widoków prezentujących listy zleceń, listy klientów czy też obciążenie naszych pracowników.

Automatyzacja przydzielania zleceń

Operator systemu bazują na predefiniowanych parametrach zlecenia oraz informacjach powiązanych z pracownikami w terenie jest w stanie semi automatycznie przydzielać zasoby do realizacji zleceń bazując na dostępności pracowników, ich umiejętnościach, obsługiwanym regionie czy też specyficznych wymaganiach regulacyjnych.

Przypisywanie pracowników w widoku mapy

Dzięki implementacji interaktywnych harmonogramów obciążenia pracowników oraz zapewnieniu interakcji w widoku mapy – operator systemu ma możliwość w łatwy sposób (zaznaczając na ekranie odpowiedni zasób myszką) przesuwać zasoby i przypisywać je do realizacji konkretnych zleceń w terenie.

Sofia Soft