Obsługa kontraktów i zarządzanie umowami

Zwiększenie przychodów organizacji poprzez zarządzanie bazą serwisowanych urządzeń i automatyzację procesów serwisowych.

Centralizacja danych o kontraktach i umowach

Każda organizacja powinna mierzyć jakość usług i definiować swoje własne wskaźniki KPI.

Sofia ułatwia zarządzanie zawartymi umowami i kontraktami na prowadzenie usług serwisowych poprzez przechowywane danych na temat serwisowanych urządzeń, sugerowanych okresów przeglądów okresowych, badań technicznych i innych. Centralizacja informacji umożliwia operatorowi z dużym wyprzedzeniem czasu planować rutynowe działania pracowników i wyprzedzać oczekiwania klientów.

Kontrakty i zarządzania poziomem usług (SLA):

Możliwość definiowania szablonów usług

Zarządzanie zasobami klienta:

Sofia Soft