Customer Relationship Management

Wsparcie pełnej obsługi relacji z klientem końcowym dzięki integracji z nadrzędnym systemem CRM.

Pełna obsługa klienta gwarantem wysokiej jakości usług.

Twórcom platformy Sofia w momencie tworzenia i definiowania systemu przyświecała idea wsparcia całościowych procesów obsługi Klienta końcowego. Dlatego też system Sofia wyposażony jest w gotowe rozszerzenia API gwarantujące łatwy i bezproblemowy sposób na integrację z dowolnym nadrzędnym systemem CRM wykorzystywanym w organizacji.
Dzięki integracji z systemem CRM, platforma Sofia będzie w stanie rozszerzyć obecnie oferowane klientom końcowym usługi i rozszerzyć wachlarz usług poprzez:

Sofia Soft