Widok pulpitu menedżerskiego oraz zaawansowane raportowanie

Wgląd w aktualny stan działania organizacji oraz analiza wskaźników biznesowych – zapewnia lepsze zarządzanie organizacją.

Każda organizacja powinna mierzyć jakość usług i definiować swoje własne wskaźniki KPI.

Zarządzanie operacyjne każda organizacją wymaga dostępu do aktualnych danych związanych z realizacją działań firmy. Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym wartości zmian we wskaźnikach KPI, możliwość analizy danych „od ogółu do szczegółu” czy też możliwość spojrzenia na te same dane z różnej perspektywy stanowią siłę każdej organizacji.
W platformie Sofia – udostępnione są zaawansowane metody raportowania i analizy danych w postaci predefiniowanego pulpitu menadżerskiego. Tutaj są prezentowane dane dotyczące ważnych z punktu widzenia każdej organizacji wskaźniki prezentujące np. jakość świadczonych usług, ilości zleceń, czasy opóźnień realizacji zleceń czy też wydajność pojedynczych pracowników.

Główne benefity modułu raportowego:

Sofia Soft