Natywna aplikacja dedykowana dla pracowników terenowych dzięki której obsługa klientów będzie świadczona na najwyższym poziomie.

Benefity aplikacji mobilnej:

Dedykowana aplikacja dla systemów Android

Pracownicy terenowi mają do swojej dyspozycji dedykowaną aplikacje mobilną dzięki czemu ich kontakty z klientem, poziom obsługi i dostęp do kluczowych informacji są zawsze na najwyższym poziomie.

Lokalna kopia danych

Aplikacja mobilna posiada zawsze lokalna wersję danych niezbędnych do realizacji zlecenia przez pracownika terenowego. Dzięki temu, bez względu na okoliczności i zasięg sieci GSM – Państwa pracownik będzie miał dostęp do danych, bazy wiedzy, załączników oraz listy zleceń i zadań które powinien wykonać u Klienta.

Główny panel informacyjny

Państwa pracownik będący poza siedzibą firmy będzie miał dostęp do aktualnej listy zleceń, mapy klientów, szczegółów zadań oraz korporacyjnej bazy wiedzy do której dostęp może być nieoceniony podczas realizacji zadań. Prezentowany harmonogram dnia – każdemu pracownikowi pozwoli skutecznie zarządzać czasem swojej pracy i wydajnie realizować cele organizacji.

Widok harmonogramu działań

Każdy pracownik doceni przygotowany dla niego widok harmonogramu dnia pracy, dzięki któremu będzie mógł się zapoznać ze szczegółami najbliższych zleceń oraz zaplanować działania na kilka dni naprzód. Aplikacja mobilna – przypomina pracownikowi o zaległych czy tez opóźnionych zadaniach oraz prezentuje pełne zestawienie informacji niezbędnych do realizacji danego celu

Mapa listy zleceń – obsługa procesu

Platforma Sofia wspiera usługę „giełdy zleceń” – czyli listy zadań które nie sa przypisane do realizacji przez konkretnych pracowników. Każdy zainteresowany pracownik organizacji, może wyświetlić listę zleceń i samemu podjąć decyzję o podjęciu się realizacji danego zadania/zlecenia.

Mapy i lokalizacja

Informacja o miejscu świadczenia usługi i aktualnym położeniu pracownika pozwala znacząco wpływać na zwiększenie produktywności pracownika oraz czasu realizacji zadań. Wsparcie obsługi map znacząco poprawia bezpieczeństwo pracownika i daje mu poczucie pewności podczas realizacji celów organizacji.

Nawigacja prowadząca do celu

Dzięki wbudowanej obsłudze nawigacji oraz prezentowania trasy dojazdu do klienta następuje redukcja czasu podróży i kosztów działania pracownika.

Raportowanie postępów realizacji zlecenia

Każde zlecenie może być opatrzone listą zadań do wykonania, dodatkowymi załącznikami z z którymi zapoznanie się przez pracownika jest niezbędne do realizacji zlecenia (np. instrukcje, opisu, zdjęcia itd.) czy też lista materiałów które dany pracownik powinien zabrać ze sobą do Klienta. Każdy krok realizacji zlecenia jest odnotowywany w aplikacji mobilnej – zaś w przypadku nawiązania połączenia pomiędzy aplikacją a systemem Sofia nastąpi przesłanie synchronizacja danych i przesłanie danych z aplikacji do systemu głównego. Nasz pracownik w terenie ma możliwość uzupełnienia informacji o zleceniu dzięki możliwość wykonania ręcznych notatek i komentarzy, nagrania audio lub video, oraz dołączenia zdjęć.

Baza wiedzy

Dostęp do kluczowych informacji takich jak informacje o kliencie, urządzeniach klienta, historii zleceń w danej lokalizacji czy też instrukcji, manuali, i dokumentacji jest krytycznym aspektem który bardzo często decyduje o satysfakcji klienta z realizacji danego zlecenia.

Sofia Soft