Kadra zarządzająca
organizacją (Executives)

Wyzwanie:
Minimalizacja kosztów i zwiększanie przychodów

Metamorfoza z centrum kosztów do źródła zysków
Ciągła chęć zaadresowania potrzeb klientów oraz szybko zachodzące zmiany ekonomiczne powodują, że Twoi przedstawiciele w terenie mają za zadanie nie tylko realizować zlecenie klientów, ale muszą dbać o satysfakcję klienta końcowego, podnosić reputację firmy i walczyć o każde nowe zlecenie. Zmiany te powodują, że organizacje i zespoły terenowe muszą stać się jednym z podstawowych elementów łańcucha wartości organizacji i ważnym źródłem przychodów firmy.

Obsługa klienta i zasady najlepszej obsługi
Jako członek kadry zarządzającej – jesteś skupiony na zrozumieniu oczekiwań klientów i takim ich zaadresowaniu aby sprostać wszelkim wyzwania związanym z podniesieniem satysfakcji klienta, jednocześnie dbając o wszystkich interesariuszy organizacji zapewniając wysoki poziom rentowności i wysokie zwroty z inwestycji.

Od dawna wiadomo, że można zarządzać tylko tymi aspektami życia organizacji które można zmierzyć i na podstawie zdobytych informacji – podejmować racjonalne decyzje. W dzisiejszych czasach sprawne zarządzanie firmą wymaga dostępu do nowych zestawów danych, wskaźników i parametrów obrazujących działanie organizacji.

Jeszcze niedawno – organizacje wykorzystywały standardowe rozwiązania bazujące na systemach legacy klasy ERP – które zapewniały im możliwości zarządzania magazynami, poprawiały czas fakturowania i dokładność działania. Dzisiaj, w zmieniającym się z prędkością światła otoczeniu biznesowym – potrzebujesz prostych narzędzi, które błyskawicznie pozwolą CI podejmować biznesowe decyzje dotyczące działań nakierowanych na podnoszenie jakości usług, poprawienie satysfakcji klienta czy też bieżące monitorowanie potrzeb rynku. Tylko prawidłowe zaadresowania tych wyzwań zapewni Twojej organizacji możliwość świadczenia usług w przyszłości.

Platforma Sofia wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom poprzez:

Sofia Soft