Produkt dopasowany do Twoich potrzeb

Platform Sofia była rozwijana w stałym kontakcie z potencjalnymi użytkownikami systemu

Rozwój systemu był stale analizowany pod kątem zbieranych potrzeb i opinii. Poddaliśmy analizie organizację pracy, trudne momenty w przebiegu działań, obszary ryzyka i potrzeby komunikacyjne w zespołach.

Analiza potrzeb różnych firm od małych do większych, posiadających własnych pracowników jak i takich, które współpracują z podwykonawcami i wolnymi strzelcami pozwoliła na przygotowanie elastycznego i skalowalnego rozwiązania.

Dodatkowo sięgnęliśmy do firm o różnym obszarze działania: usługi, naprawy, sprzedaż i marketing. Dzięki temu Sofia jest w stanie dostosować się do różnorodnych potrzeb naszych klientów. Sofia świetnie sprawdzi się w firmie, która ma na stałe zatrudnionych pracowników jak i w takiej, która korzysta z podwykonawców czy "wolnych strzelców"

• Sofia czerpie z realnych potrzeb naszych klientów
• Elastyczność obejmuje różne modele organizacji jak i specjalizacji
• Start-upy "Shared Economy" mogą zrobić szybki start z Sofią

Sofia Soft