Optymalizacja czasu pracy

Jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy i jej długoterminowym sukcesie.

Najcenniejszymi zasobami firmy są ludzie. Dobre wykorzystanie ich możliwości czyli odpowiednie planowanie, skrócenie przejazdów oraz zaopatrzenie ich w materiały konieczne do realizacji zadań to klucz do sukcesu.

W firmach usługowych koszty pracy są istotnym elementem rentowności. Drugim równie istotnym elementem jest pozyskanie fachowców o co jest coraz trudniej. Wdrożenie platformy Sofia jest odpowiedzią na te wyzwania. Z jednej strony można dobrze rozplanować pracę w czasie i miejscu, a także zwiększyć komfort pracy poprawiając lojalność specjalistów względem firmy.

Sofia Soft