Bezpieczeństwo pracownika w terenie

Pracownik jest najcenniejszym zasobem firmy. Dbaj o niego - dzięki temu Twoi klienci będą również zadowoleni.

Nadzór nad pracownikiem i kontrola bezpieczeństwa

Klienci oczekują od Twojej firmy aby usługi były świadczone praktycznie non stop - 24 godziny na dobę , 365 dni w roku. Takie oczekiwanie - powoduje, że Twoi pracownicy powinni być cały czas dyspozycyjni, zaś osoby sprawujące nadzór nad zleceniami powinny w każdym momencie dnia wiedzieć którzy pracownicy są dostępni, gdzie się znajdują i co robią w danym momencie.

Platforma Sofia dostarcza Ci narzędzie, które z jednej strony pozwala Ci zaadresować wszystkie powyższe wyzwania, a z drugiej strony pozwala Ci zaoferować Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa.
Każdy z pracowników Twojej firmy – po zakończeniu zlecenia – będzie mógł zaraportować wykonanie zadania. System powiadomi Cię o aktualnej pozycji pracownika, o zakończeniu realizacji zlecenia i bezpiecznym opuszczenia miejsca zlecenia.

Jeśli zlecenie będą wykonywane w późnych godzinach wieczornych lub w obszarach niebezpiecznych – możesz na bieżąco monitorować postęp realizacji zlecenia. W przypadku przekroczenia czasu realizacji lub podejrzenia, że coś się mogło stać z Twoim pracownikiem możesz się z nim skontaktować i zweryfikować aktualny stan prac.

Funkcje bezpieczeństwa zostały również zaimplementowane w aplikacji mobilnej. Urządzenie mobilne z którego będą korzystać Twoi pracownicy dzięki wbudowanej obsłudze akcelerometru może monitorować nietypowe zachowania urządzenia – takie jak upadek na ziemię i automatycznie powiadamiać operatora systemu o zaistniałym fakcie. Zdarzenie takie może być wykorzystywane np. w przypadku nagłego zasłabnięcia pracownika, utraty równowagi czy też upadku pracownika na ziemię.

Aplikacja mobilna oferuje Twoim pracownikom również usługę automatycznego powiadamiania operatora systemu Sofia - po upływie zaprogramowanego interwału czasu. Usługa ta może być wykorzystywana przez pracowników którzy np. wchodzą w obszar zagrożenia i oczekują aby system powiadomił operatora po upływie określonego czasu jeśli świadomie nie zresetują tej opcji w systemie.

Sofia Soft